Uw nieuwbouw, renovatie, restauratie en herbestemming zijn bij InterBouwconsult in uitstekende handen. Als specialist in vraagstukken rondom huisvesting begeleiden wij uw projecten deskundig en slagvaardig. Onze kracht daarbij is het genereren van praktische oplossingen.


Door onze jarenlange ervaring met uiteenlopende huisvestingsvraagstukken kunnen wij ook úw complexe bouwproces succesvol managen vanaf het prille begin tot en met de ingebruikname en nazorg.

Uitbreiding en verduurzaming Het Hooghuis locatie Heesch

Recent opgeleverd

Uitbreiding en verduurzaming Het Hooghuis locatie Heesch

De uitvoering van dit veelzijdige project vindt in going concern plaats. Dat wil zeggen dat de continuering van de bedrijfsvoering (het onderwijs) van de school tijdens de realisatie gewaarborgd blijft. Hiervoor is in overleg met de school een detailplanning ontwikkeld waarin per dag en per ruimte de werkzaamheden zijn ingepland.
Heesch